Πολιτική απορρήτου
Menu
top

ΣΥ.Φ.ΘΕ. Αρθρα

Οργανωτική δομή

08/02/2024
Οργανωτική δομή

Η διοίκηση του ΣΥ.Φ.ΘΕ αποτελείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο, τα μέλη των οποίων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Συνεταιρισμού. 

Η διοίκηση, συνεργάζεται στενά με τον Γενικό Διευθυντή για τη χάραξη της στρατηγικής, την ανάπτυξη του Συνεταιρισμού και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών της επιχείρησης. Η άρτια επικοινωνία, ο αποτελεσματικός συντονισμός και η συνεργασία των τμημάτων της επιχείρησης αποτελούν κλειδί για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του Συνεταιρισμού.

Συνοδευτικά έγγραφα

introtop