Πολιτική απορρήτου
Menu
top

ΣΥ.Φ.ΘΕ. Αρθρα

Δ.Σ.

08/02/2024

Μέλη Δ.Σ. & Ε.Σ.

Η διοίκηση του ΣΥ.Φ.ΘΕ . αποτελείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) και τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ) τα μέλη των οποίων εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού και έχουν 3ετή θητεία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποφασίζει για θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση, μέσα στα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, δίνοντας τις αναγκαίες κατευθυντήριες οδηγίες.

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥ.Φ.ΘΕ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΤΣΙΟΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΥΖΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΙΑΣ
ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΟΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ) είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, της διαχείρισης των οικονομικών, της τήρησης του νόμου και του Καταστατικού, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Εποπτικό Συμβούλιο ΣΥ.Φ.ΘΕ.ΣΥΝ. Π.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΣΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
introtop