Πολιτική απορρήτου
Menu
top

ΣΥ.Φ.ΘΕ. Αρθρα

Προνόμια μελών-μετόχων

08/02/2024
Συμμετοχή στη διαμόρφωση των εξελίξεων

Τα μέλη του ΣΥ.Φ.ΘΕ απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από την ιδιότητά τους ως μέτοχοι του Συνεταιρισμού, το σημαντικότερο εκ των οποίων η συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των εξελίξεων της φαρμακευτικής αγοράς. Με τις σκέψεις και τις προτάσεις τους επηρεάζουν όλη την αλυσίδα διακίνησης τόσο του φαρμάκου όσο και του παραφαρμάκου.
 
Ασφάλεια & συμμετοχή στα κέρδη
 
Τα μέλη του ΣΥ.Φ.ΘΕ έχουν την ασφάλεια της ομπρέλας του Συνεταιρισμού, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία. Λαμβάνουν μέρισμα επί των κερδών της επιχείρησης και έχουν δικαίωμα επί της αναπροσαρμογής της αξίας της περιουσίας του ΣΥ.Φ.ΘΕ, χωρίς ισόποση καταβολή κεφαλαίου (αύξηση συνεταιριστικής μερίδας).

Εξυπηρέτηση & εκπαίδευση

Ταυτόχρονα, τα μέλη του ΣΥ.Φ.ΘΕ, έχουν προνομιακούς εμπορικούς όρους συνεργασίας και βιώνουν ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στις καθημερινές τους συναλλαγές. Μετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν σε φαρμακευτικά προϊόντα και υπηρεσίες υγείας καθώς και σε ενημερωτικές εκδηλώσεις με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων στη φαρμακευτική αγορά καθώς και των εξελίξεων σε επιστημονικά και κλαδικά θέματα.
introtop