Προσφορές
Στον ΣΥ.Φ.ΘΕ., φροντίζουμε να βρίσκετε τα καλύτερα προϊόντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Επιλέγουμε, ανάμεσα σε ένα ευρύ πλήθος προμηθευτών και από μια μεγάλη γκάμα ειδών, συγκεκριμένους κωδικούς που σας προσφέρουμε σε ακόμα καλύτερες τιμές. Αγοράζοντας τα είδη αυτά, επιτυγχάνετε εξοικονόμηση και επωφελείστε των προνομιακών όρων προμήθειας που εξασφαλίζουμε για τα μέλη και τους πελάτες μας μέσω των ιδιαίτερων συμφωνιών που συνάπτουμε.
Όραμα & Αξίες του ΣΥ.Φ.ΘΕ.
Όραμα μας είναι ...
Να είμαστε η πρώτη επιλογή συνεργασίας των φαρμακοποιών λόγω του υψηλού επιπέδου ποιότητας που χαρακτηρίζει κάθε μας υπηρεσία και λόγω της δέσμευσής μας για άμεση, ευέλικτη και αξιόπιστη ανταπόκριση στις ανάγκες τους.


Αποθήκευση
02-10-13
Αποθήκευση

Ασφαλείς συνθήκες φύλαξης

Τα φαρμακευτικά προϊόντα φυλάσσονται σε κλιματιζόμενους αποθηκευτικούς χώρους, ταξινομημένα σε ειδικού τύπου ράφια ανάλογα με τη φύση του προϊόντος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας ώστε να μην υποβιβάζονται οι ιδιότητές τους και να παρεμποδίζεται η επιμόλυνση.Τα ευπαθή φαρμακευτικά σκευάσματα φυλάσσονται σε ψυγεία για να διασφαλίζονται οι σωστές συνθήκες αποθήκευσης των ευπαθών προϊόντων.
Παρακολουθούνται οι ημερομηνίες λήξης των φαρμακευτικών σκευασμάτων έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη διαχείριση των ληξιπροθέσμων κωδικών. Τα προϊόντα που έχουν λήξει ή έχουν ανακληθεί φυλάσσονται σε ιδιαίτερους χώρους ώστε να εμποδίζεται η ανάμιξή τους με το υγιές απόθεμα.

Αυτοματοποιημένες διαδικασίες

Οι παραγγελίες μόλις εισαχθούν στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα του Συνεταιρισμού, οδηγούνται στην αποθήκη προς εκτέλεση, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων (ώρα, δρομολόγιο, προτεραιότητα). Στην κεντρική αποθήκη του ΣΥ.Φ.ΘΕ, το μεγαλύτερο τμήμα των παραγγελιών (περίπου το 70%) ολοκληρώνεται μέσω δύο ρομποτικών συστημάτων της εταιρείας Knapp, αυξάνοντας έτσι την ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών και μειώνοντας στο ελάχιστο τα λάθη. Στη συνέχεια, τα κιβώτια συλλογής, οδηγούνται μέσω του συστήματος ραουλόδρομων που διατρέχει την αποθήκη, στους χειροκίνητους σταθμούς και στα ψυγεία, όπου έμπειροι υπάλληλοι αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση των παραγγελιών.
Παρακολούθηση και έλεγχος

Σε όλες τις αποθήκες του Συνεταιρισμού υπάρχει σχέδιο επείγουσας ανάγκης το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε μέτρου απόσυρσης φαρμακευτικών προϊόντων από την αγορά που διατάσσουν οι αρμόδιες αρχές ή αποφασίζεται σε συνεργασία με τον παρασκευαστή του προϊόντος ή τον υπεύθυνο κυκλοφορίας.

Ειδικά για την κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (αποστειρωμένα, αυτοδιαγνωστικά, ορθοπεδικά προϊόντα, κ.α.) καταγράφονται τα στοιχεία των ειδών κατά την παραλαβή τους καθώς και οι παραλήπτες τους, ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ανίχνευσης σε επίπεδο παρτίδας και είδους, τυχόν προϊόντος που πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά. 

 
Κοινωνικά δίκτυα
 
 
developed and powered by
think.gr